Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

  • M.B.K. 2000 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1172 Bp., Cinkotai út 43-49.
  • Telefon:+36 (1) 2535561
  • Email cím: mbk200kft@t-online.hu

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az üzemeltető (MBK 2000 KFT.) számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanács rendelet (GDPR),
  • 211. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv),
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv).
  • Termékbemutató oldalon termékkel kapcsolatos érdeklődés esetén meg lehet adni az érdeklődő nevét, email címét, esetleg telefonszámát. A cégünk részéről a kapcsolatfelvétel a beérkező email alapján történik az érdeklődő által megadott elérhetőségeken keresztül. De az érdeklődő úgy is dönthet, hogy nem elektronikusan, hanem egyszerűen telefonon keresztül lép kapcsolatba a céggel.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatok a kapcsolatfelvételhez szükséges legrövidebb ideig vannak tárolva, tehát amíg cégünk felveszi az érdeklődővel a kapcsolatot, ill. addig amíg a kapcsolattartáshoz az szükséges.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érdeklődő bármikor kérelmezheti a cégtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését.

Panasz benyújtása
Amennyiben az érdeklődő úgy ítéli meg, hogy a cégünk személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu. Illetve fordulhat a lakóhely szerinti, vagy a cég székhelye szerinti bírósághoz.